05 12-2022
Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027 Trong nhiệm kì vừa qua, công đoàn cơ sở tổng công ty cổ phần địa ốc sài gòn đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực để chăm lo cho tập thể CBNV tổng công ty[...]
07 11-2022
ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2022-2025 Ngày 05/11/2022 vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kì 2020-2022, làm tiền đề hướng đến đại hội Đảng bộ công[...]

DỰ ÁN

12 Công ty con
697 Tỷ vốn điều lệ
39 Năm phát triển

Video

Saigonres Group phát triển bền vững và luôn đồng hành cùng bạn
xây dựng ngôi nhà hạnh phúc

Đại hội Chi đoàn Saigonres
Saigonres Group, một năm nhìn lại

CÔNG TY THÀNH VIÊN